15 მარტი

დღის წესრიგი


15 მარტი, 2023 წელი


13:00 სთ.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება.
მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2021 წლის 01 სექტემბრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიშის გაცნობა.
მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

3. საქართველოს პარლამენტის წევრების: ხატია წილოსანის, ნინო წილოსანის, გიორგი ცაგარეიშვილის, გოგი მეშველიანის, რამინა ბერაძის, ბექა დავითულიანის, ნინო იობაშვილის, მაია მენაღარიშვილის, გურამ მაჭარაშვილის, ელგუჯა გოცირიძისა და გელა სამხარაულის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს კანონების პროექტების „სურსათის დანაკარგებისა და სურსათის ნარჩენების შემცირების და სურსათის შეწირულობის შესახებ“, „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-3/288; 08.02.2023) განხილვა.
მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები