14 მარტი

დღის წესრიგი

14 მარტი, 2023 წელი

15:00 სთ.


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/42, 23.02.2023);

მომხსენებლები: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

                      ვლადიმერ მგალობლიშვილი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება;

მომხსენებელი: ცოტნე ანანიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიშის გაცნობა;

მომხსენებელი: ცოტნე ანანიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

4. სხვადასხვა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი