14 მარტი

დღის წესრიგი


14.03.2022 წ.

14:00 სთ.


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა - განხილვა


მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის - 2022 წლის საგაზაფხულო სესიიდან 2023 წლის საგაზაფხულო სესიამდე გაწეული საქმიანობის - ანგარიში

მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი