27 თებერვალი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

12:00სთ


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენების) განრიგის შესახებ;

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე


2. საკანონმდებლო წინადადება - რეგიონების ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ (09/01/08-41, ავტორი მოქ. პაატა ურიადმყოფელი).

მიბმული ფაილები