31 ოქტომბერი

                        31 ოქტომბერი 2022 წელი                                                         

                                                                                                                                          14:00 სთ. 

                                                                                                                                           ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

                                                                                                                                           

დღის წესრიგი

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/33, 22.09.2022).

 ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი.

 მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

მიბმული ფაილები