31 ოქტომბერი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

13:00სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“ (09-01-08/34, 26.09.2022);  

          მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/33, 22.09.2022).

          მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი _ საკონსტიტუციო, იუირდიულ და საპროცედურო   საკითხთა   კომიტეტის  თავმჯდომარე