30 სექტემბერი

12:00 სთ.

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

1. პირველადი ჯანდაცვის სექტორში არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები და სამომავლო გეგმები.

    მომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

2. კორონავირუსი (COVID-19) და სეზონური ვირუსები - მიმდინარეობა, გამოწვევები და პრევენციული ღონისძიებების თაობაზე ინფორმაციის მოსმენა

მომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

თანამომხსენებელი: რუსუდან შავიშვილი – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი

3.სოციალური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების (სოციალურად დაუცველთა შეფასების კრიტერიუმები)

მომხსენებელი: ვაჟა ფუტკარაძე - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

4. სხვადასხვ

მიბმული ფაილები