21 სექტემბერი

21 სექტემბერი 2022 წელი                      14:00 სთ

                                   ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

                                                                                                                             დღის წესრიგი

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამი წევრის ვაკანტურ თანამდებობებზე ასარჩევად წარმოდგენილი ზაალ ზაალიშვილის, სოფიო კახაძის, დავით ფარტენაძის, თამარ ქამადაძის, ციალა შავაძისა და სოფიო შაქარიშვილის კანდიდატურებისკანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხის განხილვა და მათი კომიტეტის სხდომაზე მოსმენა (№717/09-02-15; 08.09.2022).

 

2. უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 82-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული კენჭისყრის ადგილის, ბიულეტენის ფორმისა და მისი შევსების წესის დადგენა.

    მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე – ვლადიმერ მგალობლიშვილი

 

3. ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული უფლების უმაღლესი საბჭოს ფრაქციების მიერ 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე გამოყენების შესახებ.

   მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმერ მგალობლიშვილი

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი