13 სექტემბერი

დღის წესრიგი

  

13.09.2022 წ.                                  14:00 სთ.

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

 

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე  –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი

 

მიბმული ფაილები