23 თებერვალი

                                                              დღის წესრიგი

 

                           23 თებერვალი, 2022 წ.           15:00 სთ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი _ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/18, 17.06.2021წ.)

 

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

მიბმული ფაილები