20 თებერვალი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო გილოცავთ პირველი კონსტიტუციის დღეს!
თავისუფალი საქართველოს ძირითადი კანონი 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო, რომელიც ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების განმტკიცებით გამოირჩევა.