27 დეკემბერი

12:00სთ.                  

დღის წესრიგი

აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  2022  წლის ბიუჯეტის დეტალური განწერის დამტკიცების შესახებ.

       მომხსენებელი: ზურაბ ჭურკვეიძე - უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი

მიბმული ფაილები