23 დეკემბერი

                                                                                       23.12.2021წ.                          12:45 სთ.

                                                                                       აჭარის არ უმაღლესი საბჭო, ლ. ასათიანის 37

დღის წესრიგი

12:45-13:00              რეგისტრაცია

13:00 – 13:15           შეხვედრის გახსნა

                                 დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე,

                                                           ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

                                 მალხაზ ჭკადუა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო,

                                                            საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარე

                                 ირინე ურუშაძე - გაეროს განვითარების პროგრამა / საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი

                                 გიორგი კლდიაშვილი - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი,

                                                                 აღმასრულებელი დირექტორი

13:15 – 14:00       ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის 

                             ვალდებულებების შესრულების მიმოხილვა

                              მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                                                      თავმჯდომარე /ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

14:00 – 14:40        დისკუსია / განხილვა

                               მოდერატორი: მალხაზ ჭკადუა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო,

                                                                            საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარე

14:40 – 15:00        შეხვედრის შეჯამება / დახურვა

მიბმული ფაილები