07 დეკემბერი

დღის წესრიგი

12:00სთ.               

1.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/20, 29.10.2021წ.).

 

       მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                                     კომიტეტის თავმჯდომარე

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

      მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                                     კომიტეტის თავმჯდომარე

3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/22 24.11.2021წ.).

 

       მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

4.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი _ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/21,15.11.2021წ.).

მიბმული ფაილები