01 დეკემბერი

2021 წლის 01 დეკემბერი                

    13:00 საათი                 

ქედის მუნიციპალიტეტი,                

სოფელი ძენწმანი                    

შპს "კერკის" შენობა                 

დღის წესრიგი

         

1.ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრის“ 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამების მიმდინარეობის და შესრულების შესახებ (2021 წლის 1 დეკემბრისთვის ) ინფორმაცია.

                      მომხსენებელი: გოჩა ბერიძე -  ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი

 

2.ციტრუსოვანთა ნაყოფის დამზადებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებათა მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია.

                      მომხსენებელი : გოჩა ბერიძე - ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი

მიბმული ფაილები