♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №60, 31.10.2022 - "ადაპტური ტექნოლოგიების მხარდამჭერი პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №59, 31.10.2022 - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული მუსლიმური საკულტო ნაგებობების კანონით დადგენილი წესით აღრიცხვის, შესწავლის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების შესახებ" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №58, 31.10.2022 - უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტის წამყვან კომიტეტში განხილვის ახალი ვადის განსაზღვრის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №40, 21.06.2022 - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-08-08/31, 20.06.2022წ.) კანონის პროექტის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებსა და ფრაქციებში განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №30, 24.05.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №29, 24.05.2022 - "აჭარის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი დასახლებების მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის თაობაზე" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტებისთვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №24, 17.05.2022 - "აჭარის მუნიციპალიტეტების ცენტრებში თავისუფალი სივრცეების მოწყობის თაობაზე" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №19, 02.05.2022 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №16, 19.04.2022 - "აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/მხარდაჭერის მიზნობრივი პროგრამის შემუშავების შესახებ" - პეტიციის შესწავლისა და განხილვის მიზნით საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტისათვის გადაცემის თაობაზე


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №8, 16.03.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ


♦ ბიუროს გადაწყვეტილება №2, 28.02.2022 - უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის განრიგის შესახებ