ო ქ მ ე ბ ი

 საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატის შესარჩევი საკონკურსო კომისია


ო ქ მ ე ბ ი


⇒ ოქმი №1

⇒ ოქმი №2

⇒ ოქმი №3

⇒ ოქმი №4

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი