კონკურსი

ამჟამად უმაღლეს საბჭოში კონკურსი გამოცხადებული არ არის