✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - I კვარტალი, 2021 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - 2020 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - IV კვარტალი, 2020 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - III კვარტალი, 2020 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - II კვარტალი, 2020 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - I კვარტალი, 2020 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - 2019 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - IV კვარტალი, 2019 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - III კვარტალი, 2019 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - II კვარტალი, 2019 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - I კვარტალი, 2019 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - 2018 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - IV კვარტალი, 2018 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - III კვარტალი, 2018 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - II კვარტალი, 2018 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - I კვარტალი, 2018 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - 2017 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - IV კვარტალი, 2017 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - III კვარტალი, 2017 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - II კვარტალი, 2017 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - I კვარტალი, 2017 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - წლიური, 2016

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - IV კვარტალი, 2016 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - III კვარტალი, 2016 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - II კვარტალი, 2016 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - I კვარტალი, 2016 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - IV კვარტალი, 2015 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - III კვარტალი, 2015 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - II კვარტალი, 2015 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - I კვარტალი, 2015 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - წლიური, 2014 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - IV კვარტალი, 2014 წელი

✦ ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - III კვარტალი, 2014 წელი