✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2020

♦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2020

♦ საწვავის ხარჯი - მარტი, აპრილი, მაისი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მაისი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აპრილი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მაისი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აპრილი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - 2017 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - მაისი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - აპრილი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2014

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2014

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2014