საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი