აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

10 აპრილი

დღის წესრიგი

13 აპრილი 2018 წელი                12:00 სთ

       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი – „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/60, 04.04.2018) გამარტივებული წესით – ერთი მოსმენით.

       ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრები – დავით გაბაიძე და ნინო ჩხეტია

       მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრები – დავით გაბაიძე და ნინო ჩხეტია