აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის გასვლითი სხდომის (სსიპ პროფესიულ კოლეჯში - ,,ბლექსი“)

30 მარტი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                            03.04. 2018 წელი , 13:00 სთ.

                                                                        

 

 

  1.  სამოქალაქო უსაფრთხოების, პროფესიული სწავლების გამოწვევები.

 

           მომხსენებელი:  სსიპ პროფესიული კოლეჯის - ,,ბლექსი“

                                - დირექტორი

                                  გიორგი გოგიტიძე

 

  1. სხვადასხვა.

მიბმული ფაილები