აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

16 მარტი

                                                                   

                                                                          პროექტი
   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

პლენარული სხდომა

16 მარტი, 2018 წელი                                                  12:00 სთ

                      დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი


     1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/56, 08.01.2018წ.)
II მოსმენა
მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი
თანამომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
     2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის _ მეურვის კანდიდატურის საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენის შესახებ;
მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

  

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი