აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 27 თებერვლის №4 სხდომა

27 თებერვალი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“(09-01-08/56, 08.01.2018წ.); (წამყვანი კომისიისათვის განხილვის ვადის გაგრძელების თაობაზე)

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე