13 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

    13:00 სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

თანამომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

2. ინფორმაცია ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ

მომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

თანამომხსენებელი: ედუარდ ნაკაშიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე

მიბმული ფაილები