13 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

       12:00სთ


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი ზაალ ზაალიშვილისა და სოფიო კახაძის კანდიდატურების შესახებ;


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი დავით ფარტენაძისა და თამარ ქამადაძის კანდიდატურების შესახებ;


3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი ციალა შავაძისა და სოფიო შაქარიშვილის კანდიდატურების შესახებ.

მიბმული ფაილები