30 მაისი

                          30 მაისი 2022 წელი                                      

                          14:00 სთ.

                       ბიუროს სხდომათა ოთახი 

                                                                                                                                         

                               დღის წესრიგი

 

  1. სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

 მომხსენებელი: სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე - გიგა ჩხარტიშვილი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/26, 11.05.2022).

  ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ტიტე აროშიძე, დავით ბაციკაძე, მარინე გვიანიძე, ლაშა სირაბიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე

  მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

 

მიბმული ფაილები