27 მაისი

                                                     

                                                           

                                               27.05.22 წ.

                                               11:00 სთ. 

                                     დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

  1. სსიპ აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  ცენტრის  ხელმძღვანელის ინფორმაცია  2021 წელს გაწეული  საქმიანობისა და მიმდინარე პროგრამების  შესახებ. 

 

               მომხსენებელი: რუსუდან შავიშვილი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი       

მიბმული ფაილები