აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

04 მარტი

5 მარტი, 2021წ.                                

    12:00სთ.                                   

                                                                                                                                                     

დღის წესრიგი

 

                                                                                                                                                             

   1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დადგენილების პროექტი -საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ (09-01-08/11 25.02.2021წ)

                   მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                          უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დადგენილების პროექტი -საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ (09-01-08/9 25.02.2021წ)

 

                 მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                        უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

 

მიბმული ფაილები