აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

24 თებერვალი

დღის წესრიგი

 26 თებერვალი, 2021 წელი            11:00 სთ.                 

   ბიუროს სხდომათა ოთახი             

                          

                                                                                                           

 

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/6, 17.02.2021).

       ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე - თორნიკე რიჟვაძე

       მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი - გიორგი სურმანიძე

 

 

მიბმული ფაილები