აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 იანვარი

           22.01.2021 წ.    

          14:00  სთ.

          დღის წესრიგი

 

   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/3, 24.12.2020);

 

მომხსენებლები: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

 

                       ფატი ხალვაში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

 

მიბმული ფაილები