აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

18 ნოემბერი

                                                 

    დღის წესრიგი

 

 

19 ნოემბერი, 2020წ.  12:00 სთ.                        

ბიუროს სხდომათა ოთახი                            

                      

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი;

 

 

            მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  თორნიკე კუჭავა

 

 2.სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე;

 

            მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                  კომიტეტის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე

 

 3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რეპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

  

          მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა

                                და ეკონომიკის მინისტრი -  თორნიკე კუჭავა

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი