2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი ბიუროს გადაეგზავნება

17 ნოემბერი

  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს ჯანმრთელობის  დაცვისა  და  სოციალურ  საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე  „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“  კანონის პროექტი და  2021-2024  წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი განიხილეს.  

   ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის - თორნიკე კუჭავას მიერ წარმოდგენილი კანონის პროექტი და  მისი თანმდევი პრიორიტეტების დოკუმენტი, კომიტეტის გადაწყვეტილებით, ბიუროს გადაეცემა შემდგომი პროცედურების გასაგრძელებლად.

   რაც შეეხება მინისტრის მიერ სხდომაზე გამოტანილ 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვას, კომიტეტმა ის ცნობად მიიღო.