აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

17 ნოემბერი

             17.11.2020 წ.    15:00  სთ.

               დღის  წესრიგი 

 

  1. 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01- 08/103, 27.10.2020წ.);

 

 მომხსენებელი: თორნიკე კუჭავა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

 

  1. 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

 მომხსენებელი: თორნიკე კუჭავა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

 

  1. 3. სხვადასხვა.

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი