№103 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ (09-01-08/103, 27.10.2020)

  • თარიღი: 27.10.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: 17.12.2020, №14-Iს

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი