აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 21 სექტემბრის №25 სხდომა

21 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

               16:00სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№09-01-08/102.10.09.2020).

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. სხვადასხვა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი