აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 სექტემბერი

           21 სექტემბერი 2020 წელი       

          12:00 სთ.

         ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

           დღის წესრიგი

 

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/102, 10.09.2020) გამარტივებული წესით - ერთი მოსმენით.

  ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე და ნინო ჩხეტია

  მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე და ნინო ჩხეტია

 

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი