აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

11 სექტემბერი

   

           11 სექტემბერი 2020 წელი 

           12:00 სთ.

                       ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

                            დღის წესრიგი

 

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „კულტურის მხარდაჭერის შესახებ“ და მისგან გამომდინარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/101, 18.08.2020). სავალდებულო კომიტეტი

 ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

 მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

მიბმული ფაილები