№101 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „კულტურის მხარდაჭერის შესახებ“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/101

განცხადებები

პრეს-რელიზი