აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

27 აგვისტო

დღის წესრიგი

                                                                           

                                               27 აგვისტო, 2020 წ.  11.00 სთ  

                                       ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

 

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიური ბიუჯეტის  ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

    მომხსენებელი:   ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   ეკონომიკის მინისტრი

განცხადებები

პრეს-რელიზი