აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

11 აგვისტო

                                 დღის   წესრიგი

                                12   აგვისტო  2020 წ.

                                11 სთ. 30 წთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი – ,,აჭარის ავტონომიური   რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრების ხარჯზე გაცემული სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                             მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის  მინისტრი – ტიტე აროშიძე 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი