აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს №3 სხდომა

11 აგვისტო

თარიღი: 14.08.2020 წელი

დრო: 11:00 სთ.

შეხვედრის ადგილი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

დღის წესრიგი

11:00-11:10             სხდომის გახსნა

                                დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე/                                   ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

11:10 – 11:20          განსახილველი საკითხი

                                დავით გაბაიძე - აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2020-2021 წლების                                    სამოქმედო გეგმაში შესატანი ვალდებულებების განხილვა და დამტკიცება

11:20 – 12:00           განსახილველი საკითხი

                                 დავით გაბაიძე - ღია მმართველობის საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფის წევრობაზე                                           ორგანიზაცია „მწვანე სექტორის“ განცხადების განხილვა 


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს მხარდამჭერია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი პროექტი „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“. პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობის მიზნით.

განცხადებები

პრეს-რელიზი