№97 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ'' (09-01-08/97, 30.07.2020)

  • თარიღი: 30.07.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე/მიღებულია I მოსმენით:  №133, 08.08.2020 წელი/მიღებულია II მოსმენით: №136, 17.08.2020 წელიმიღებულია III მოსმენით №138, 18.08.2020 წელი

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი