აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

06 აგვისტო

დ ღ ი  ს    წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                                          06. 08. 2020 წ. 13:00 სთ

                                                            ბიუროს სხდომათა ოთახი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ“;

 მომხსენებელი/ინიციატორი : აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

  მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

განცხადებები

პრეს-რელიზი