11:00 სთ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 3 ივლისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 5 ივლისის პლენარული სხდომა