კანონის პროექტი მზადაა პლენარულ სხდომაზე გასატანად

12 ივნისი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“  კანონში შესატანი ცვლილებები განიხილეს.

 აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის - თორნიკე რიჟვაძის მიერ ინიცირებული კანონის პროექტი, რომლის მიზანი პრაქტიკაში გამოვლენილი უზუსტობებისა და ხარვეზების კორექტირებაა, სხდომაზე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ - თინათინ ზოიძემ წარმოადგინა.

 კომიტეტმა, კანონის პროექტი, სხდომაზე გამოთქმული  შენიშვნების გათვალისწინებით, პლენარული სხდომისთვის მომზადებულად მიიჩნია.

განცხადებები

პრეს-რელიზი