უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილება N44 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განცხადებები

პრეს-რელიზი