12:00 სთ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში

09 ივნისი