ღია მმართველობის საბჭოს №1 სხდომა

08 ივნისი

თარიღი: 15.06.2020

დრო: 14:00

შეხვედრის ადგილი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

დღის წესრიგი

14:00-14:10          მისასალმებელი სიტყვა

                              დავით გაბაიძე,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე/

                              ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

                              გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

                              ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

 

14:10 – 14:40        განსახილველი საკითხი

                              დავით გაბაიძე, ღია მმართველობის საბჭოს დებულების განხილვა და დამტკიცება

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს მხარდამჭერია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი პროექტი „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“. პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ღია მმართველობის პრინციპების ხელშეწყობის მიზნით.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი