აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა - 05.05.2020წ.

05 მაისი

05.05.2020 წელი                                 12:00 სთ.

 

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

 

   მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

 

  თანამომხსენებელი:  ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე

 

მიბმული ფაილები